INDIA MASSAGE THERAPY INTRODUCTION GIỚI THIỆU VỀ LOẠI HÌNH MASSAGE TRỊ LIỆU CỔ TRUYỀN CỦA ẨN ĐỘ

Massage (3)

Ayurveda được lấy từ tiếng Phạn và cấu thành bởi từ Ayur và Veda.
Ayur có nghĩa là cuộc sống hay tuổi thọ Và Veđạ có nghĩa là tri thức
hay khoa học. Ayurveda có nghĩa là khoa học cuộc sống. 

Việc sử dụng Ayurveda là một trong những phương thức chữa trị
lâu đời nhất trên thế giới và tại Ấn Độ, nó đã được ứng dụng từ hơn.

Massage (10)

Nhận thức được rằng con người là một phần của thiên nhiên,
Ayurveda đề cập đến ba nguồn năng lượng cơ bản chi phối môi
trường bên trong và bên ngoài của chúng ta: chuyển động, chuyển đổi, và cấu trúc. Được biết đến trong tiếng Phạn như Vata (Gió), Pitta (Lửa), Và Kapha (Đất), đó là các yếu tố chính là tạo nên các đặc tính của thân và tâm chúng ta.